Indkaldelse til Årsmøde

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til Årsmøde i Aarhus Tigers.

Årsmødet afholdes tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 19.00 i klubhuset, Bøgeskov Idrætsanlæg, Engelundsvej 11, 8260 Viby J.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Jan Rune Jensen
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse af formandsberetning. (Udsendt pr. e-mail)
 4. Orientering om igangværende arbejde med strategiplan
 5. Godkendelse af revideret regnskab. (Udsendt pr. e-mail)
 6. Godkendelse af det kommende års budget, herunder godkendelse af det kommende års kontingent. (Udsendt pr. e-mail)
 7. Behandling af indkomne forslag. (Udsendt pr. e-mail)
  • Vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen, vedr. bestyrelsens sammensætning (der foreslås at bestyrelsens antal ændres, og samtidig gøres mere fleksibelt)
  • Vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen, vedr. præcisering af hvilke poster der er på valg hvornår.
 8. Valg til bestyrelsen
  • Valg af Formand. Jesper Christensen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Peter Friis som ny formand (vælges for to år)
  • Bestyrelsen foreslår Jesper Christensen overtager posten som Økonomiformand for den resterende periode på et år (posten vakant, såfremt Peter Friis vælges som formand)
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer. Merete Lilihauge og Klaus Østergaard (Flag) genopstiller ikke. Bestyrelsen opstiller Mikkel Guldbjerg Jensen (Flag). Bestyrelsen indstiller Palle Navntoft, Niels Højen og Rasmus Lübech til genvalg. Bestyrelsen opstiller Glen Damholt Larsen og Lars Bo Andersen til nyvalg. Vælges alle vil bestyrelsen bestå af 9 medlemmer.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år.
  • Bestyrelsen foreslår genvalg til revisor Jan Rune Jensen
 10. Eventuelt

Mvh, Bestyrelsen