Indstilling til Class of 2019

Så er det igen blevet tid til at vi skal finde kandidater til indlemmelse i Tigers Hall of Fame.

Fristen for at indsende kandidater er den 1. April.

Indstilling til Tigers Hall of Fame

Alle nuværende og tidligere medlemmer i Aarhus Tigers samt HoF-komiteen kan indstille spillere, trænere eller bidragsydere der opfylder max. ét af valgbarhedskriterierne. Indstillingen skal inkludere en kort biografi samt en begrundelsen for indstillingen og skal fremsendes til bo@tigers.dk

Valgbarhed

For at være valgbar til HoF, skal man opfylde et af de nedenstående kriterier:

Spiller

  1. Have spillet på seniorniveau mindst tre år i Tigers, og ikke have spillet for Tigers i minimum de foregående tre år.

Træner

  1. Have været aktiv træner i klubben i mindst to år, og medvirket til klubbens positive sportslige udvikling. Kandidaten må da ikke længere være aktiv.
  2. Have været aktiv træner i klubben i mindst fem år, og medvirket til klubbens positive sportslige udvikling. Kandidaten må da gerne være aktiv.

Bidragsyder

  1. Have virket som (valgt eller betalt) leder i klubben i mindst tre år, og bidraget til klubbens positive udvikling. Kandidaten må da ikke længere være aktiv.
  2. Have virket som (valgt eller betalt) leder i klubben i mindst fem år, og bidraget til klubbens positive udvikling. Kandidaten må da gerne være aktiv.
  3. Have ydet et bidrag til klubben, der i høj grad har medvirket til klubbens positive udvikling.

Det er kun muligt at indstille kandidater til max. ét af overstående kriterier. Det er dog muligt at indstille en kandidat to gange, hertil skal der dog følge en passende beskrivelse for begge indstillinger.