Årsmøde

Dagsorden:

1 .Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Jan Rune Jensen

2. Valg af referent

3. Aflæggelse af formandsberetning. (Udsendt pr. e-mail)

4. Godkendelse af revideret regnskab. (Udsendt pr. e-mail)

5. Godkendelse af det kommende års budget, herunder godkendelse af det kommende års kontingent, inkl. det af bestyrelsen fremsatte forslag om et Frivillighedskontingent. (Udsendt pr. e-mail)

6. Behandling af indkomne forslag. (Udsendt pr. e-mail)

6.1 Vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen, vedr. sproglige og betegnelsesmæssige tilretninger af vedtægterne. (Udsendt pr. e-mail)

7. Valg til bestyrelsen

7.1 Valg af Formand. Formandsposten er ikke på valg i 2019.

7.2 Valg af Næstformand. Bestyrelsen foreslår Rasmus Lübech Christensen (2 år)

7.3 Valg af kasserer (tidl. Økonomiformand). Bestyrelsen foreslår Bo Thygesen (2 år)

7.4 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Mikkel Guldbjerg Jensen og Niels-Brian Højen Hansen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår genvalg til Lars Bo Andersen, Glen Damholt Larsen, Anders Arnfast og Palle Navntoft. Bestyrelsen opstiller Jakob Norup til nyvalg. Vælges alle vil bestyrelsen bestå af 8 medlemmer.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år.

8.1 Bestyrelsen foreslår genvalg til revisor Jan Rune Jensen

9. Eventuelt