Årsmøde indkaldelse


Der indkaldes til årsmøde i foreningen til afholdelse lørdag d. 22. februar kl. 12.00 i klubhuset. Inden Årsmødet er klubben vært ved smørrebrød og drikkevarer fra kl 11.15. Deltagelse i spisning kræver tilmelding til 2019@tigers.dk senest onsdag d. 19.2.20. Deltagelse i selve Årsmødet kræver ikke tilmelding, man møder blot op til registrering kl 11.45, så Årsmødet kan starte kl 12.00.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet og kan indsendes på info@tigers.dk

Dagsordenen bekendtgøres på foreningens hjemmeside otte dage før årsmødet afholdes. Stemmeret har Bestyrelsen, seniormedlemmer, trænere & frivillige ledere (med frivillighedsaftale i foreningen) og ungdomsmedlemmer ledsaget af forældre, værge eller forældre til ungdomsmedlemmer. Den stemmeberettigede skal have været medlem af foreningen senest en måned før årsmødet og må ikke være i kontingentrestance.

På foreningens vegne Bestyrelsen