Årsmøde dagsorden.

Dagsorden for årsmøde den 22. februar kl. 12:00:

1 .Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Jan Rune Jensen

2. Valg af referent

3. Aflæggelse af formandsberetning. (Udsendt pr. e-mail)

4. Godkendelse af revideret regnskab. (Udsendt pr. e-mail)

5. Godkendelse af det kommende års budget, herunder godkendelse af det kommende års kontingent. (Udsendt pr. e-mail)

6. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.

7. Valg til bestyrelsen

7.1 Valg af Formand. Bestyrelsen foreslår Peter Friis (2 år).

7.2 Valg af Næstformand. Næstformandsposten er ikke på valg i 2020.

7.3 Valg af kasserer. Kassererposten er ikke på valg i 2020.

7.4 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Lars Bo Andersen og Palle Navntoft genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår genvalg til, Glen Damholt Larsen, Anders Arnfast, Charlotte Harder Olsen og Jakob Norup.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år.

8.1 Bestyrelsen foreslår genvalg til revisor Jan Rune Jensen

9. Eventuelt

Inden Årsmødet er klubben vært med smørrebrød og drikkevarer fra kl 11.15. Deltagelse i spisning kræver tilmelding til 2019@tigers.dk senest onsdag d. 19 februar. Deltagelse i selve Årsmødet kræver ikke tilmelding, man møder blot op til registrering kl 11.45, så Årsmødet kan starte kl 12.00.