TU2020 Nyt

Som I alle har kunnet følge med i, så har verden ændret sig en hel del den sidste uge – også for amerikansk fodbold i Danmark, herunder turneringsplanen 2020.