INDSTILLING TIL TIGERS HOF.

Alle nuværende og tidligere medlemmer i Aarhus Tigers samt HoF-komiteen og den siddende bestyrelse kan indstille spillere, trænere eller bidragsydere der opfylder max. ét af valgbarhedskriterierne.

Indstillingen skal inkludere en kort biografi samt en begrundelse for indstillingen.


Valgbarhed

For at være valgbar til HoF, skal man opfylde et af de nedenstående kriterier:

Spiller

Have spillet på seniorniveau mindst tre år i Tigers, og ikke have spillet i minimum de foregående tre år.

Træner

1. Have været aktiv træner i klubben i mindst to år, og medvirket til klubbens positive sportslige udvikling. Kandidaten må da ikke længere være aktiv.
2. Have været aktiv træner i klubben i mindst fem år, og medvirket til klubbens positive sportslige udvikling. Kandidaten må da gerne være aktiv.

Bidragsyder

1. Have virket som (valgt eller betalt) leder i klubben i mindst tre år, og bidraget til klubbens positive udvikling. Kandidaten må da ikke længere være aktiv.
2. Have virket som (valgt eller betalt) leder i klubben i mindst fem år, og bidraget til klubbens positive udvikling. Kandidaten må da gerne være aktiv.
3. Have ydet et bidrag til klubben, der i høj grad har medvirket til klubbens positive udvikling.

Det er kun muligt at indstille kandidater til max. ét af overstående kriterier. Det er dog muligt at indstille en kandidat to gange, hertil skal der dog følge en passende beskrivelse for begge indstillinger.

Der skal være indstillet kandidater til HoF senest d. 10. August 2021

Har du en kandidat du vil indstille, så send en kort biografi samt en begrundelse for indstillingen til bo@tigers.dk.