Ny turneringsstruktur for ungdom.

Afslutningen af forårssæsonen 2022 er nået, og med afslutningen af forårssæsonen 2022, bliver der også sat punktum for den turneringsstruktur der har været på ungdomssiden i mange år. Klubberne har sammen med DAFF været med til at udvikle en ny struktur, der skal forbedre mulighederne for, at vi kan få flere til at spille amerikansk fodbold.

Ny struktur følger skoleåret

Fra den 1. august 2022 overgår vores ungdomsrækker til en ny spændende struktur. Den vil nemlig følge skoleåret fremover.

Ændringer for ungdommen betyder helt konkret, at vi flytter sæsonstart og årgangsskifte så det følger skoleåret fremfor kalenderåret. Det vil altså sige, at man som spiller vil skifte til en ny årgang hen over sommerferien, præcis som man skifter klassetrin i skolen. Tanken med den nye struktur er, at vi ved flytte DM væk fra efteråret, gør det nemmere for nye spillere at starte i august, da der ikke vil være så meget pres på for at vinde den næste kamp.

Derimod kan holdene have fokus på at få de nye spillere godt i gang, samt give de spillere der rykker op, en god overgang til det nye hold.

Dette er helt i tråd med DAFFs aldersrelaterede træningskoncept, ATK, hvor det drejer sig om, at give alle spillere optimale forhold for at udvikle sig – både i forhold til at nye spillere der ikke har spillet før, men også for erfarne spillere for at de kan fortsætte deres udvikling. En del af de optimale forhold for udvikling er, at vi kan tilbyde meningsfyldte konkurrencer, der udfordrer dem tilpas ift. deres niveau og kompetencer.

Da ungdomsrækkerne nu følger skoleåret, kan vi ikke længere bruge de nuværende betegnelser U10/U12/u14/U16 og U19. Rækkerne får i stedet navne – se illustration nedenfor.

Hvad betyder det så for mit barn?
Det enkelte barn vil ikke opleve den store forandring, da vi her i 2022 har en meget “blød” overgang til de nye årgange. Det barn der i foråret 2022 spiller U10, spiller i efteråret 2022 Micro, og så fremdeles. Spillerne spiller de samme rækker, som de har da de startede i foråret. De ændringer der vil opleves, er af mere spilmæssige justeringer og alle regler mm. Kan findes her: https://www.daff.dk/klubservice/klub-drift/vejledninger-dokumenter/

Hvorfor nu?

Ved at indarbejde ændringen nu, har vi forsøgt at gør processen så let som mulig for alle. Der bliver i første omgang tale om en små ændringer, der skal gøre det nemmere for klubber, trænere og spillere at vænne sig til den nye struktur.

Se de nye rækker her

Micro (svarende til U10 i efteråret og U11 i foråret)
• i efterår 2022 er det årgange 2012 og 2013

Mini (svarende til U12 i efteråret og U13 i foråret) årgang 2011 – 2010)
• i efteråret 2022 er det årgange 2010 og 2011

Kadet (svarende til U14 i efteråret og U15 i foråret)
• i efteråret 2022 er det årgange 2008-2009

Development (svarende til U16 i efteråret og U17 i foråret)
• i efteråret 2022 er det årgange 2006-2007

Junior (svarende til U19 i efteråret og U20 i foråret)
• i efteråret 2022 er det årgange 2003, 2004 og 2005