INDSTILLING TIL TIGERS HOF 2022.

Indstilling til Tigers Hall of Fame

Alle nuværende og tidligere medlemmer/frivillige i Aarhus Tigers samt HoF-komiteen og den siddende bestyrelse kan indstille spillere, trænere eller bidragsydere der opfylder minimum ét af valgbarheds kriterierne.

Indstillingen skal inkludere en kort biografi samt en begrundelse for indstillingen.

Valgbarhed

For at være valgbar til HoF, skal man opfylde et af de nedenstående kriterier:

 • Kategori: Spiller
  Have spillet på seniorniveau mindst tre år i Tigers, og ikke have spillet i minimum de foregående tre år.
 • Kategori: Træner
  Have været aktiv træner i klubben i mindst to år, og medvirket til klubbens positive sportslige udvikling. Kandidaten må da ikke længere være aktiv.
  Have været aktiv træner i klubben i mindst fem år, og medvirket til klubbens positive sportslige udvikling. Kandidaten må da gerne være aktiv.
 • Kategori: Bidragsyder
  Have virket som (valgt eller betalt) leder i klubben i mindst tre år, og bidraget til klubbens positive udvikling. Kandidaten må da ikke længere være aktiv.
  Have virket som (valgt eller betalt) leder i klubben i mindst fem år, og bidraget til klubbens positive udvikling. Kandidaten må da gerne være aktiv.
  Have ydet et bidrag til klubben, der i høj grad har medvirket til klubbens positive udvikling.

Det er muligt at indstillingen kan dække over flere kategorier, så længe de enkelte kategori kriterier er overholdt.

Deadline for indsendelse af kandidater vil være den 7. August 2022.

Fremsend den korte biografi samt begrundelse for indstilling til E-mail: halloffame@bthh.dk