Årsmøde den 5. marts.

Årsmøde afholdes søndag d. 5. marts 2023 kl. 12.00 i klubhuset.

Forslag og evt. kandidaturer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, og kan sendes på info@tigers.dk.

Senest 8 dage før årsmødet udsendes materiale på e-mail til alle medlemmer i klubben.

Dagsorden for årsmøde jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Aflæggelse af formandsberetning.
  4. Godkendelse af revideret regnskab.
  5. Godkendelse af det kommende års budget, herunder godkendelse af det kommende års kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg til Bestyrelsen.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år.
  9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Peter Friis
Formand

Aarhus Tigers
Engelundsvej 11
8260 Viby J

(+45) 29637476

Tigers_logo lille.jpeg