Årsmøde afholdes 9. juni 2021

Tigers afholder Årsmøde onsdag d. 9. juni kl. 19.00 i klubhuset.

Vi skal bede alle der ønsker at deltage, om at sende en email til info@tigers.dk, med subject/emne Årsmøde, senest tirsdag d. 8. juni kl. 12.00. Vi skal endvidere oplyse om, at man skal kunne fremvise gyldigt Coronapas for at kunne deltage på mødet, jf. Kulturministeriets retningslinjer for afholdelse af generalforsamlinger mm. (bestyrelsen monitorerer løbende gældende retningslinjer, og korrigerer hvis der tilflyder nye oplysninger).

Punkter der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Årsmødet. Dagsorden og materiale udsendes på email til foreningens medlemmer 8 dage før mødet.