Tigers Hall of Fame

Optagelseskrav- og proces

Aarhus Tigers’ bestyrelse skal etablere og vedligeholde en HoF-komite, som tager sig af praktiske opgaver forbundet med HoF, fra år til år.

HoF-komiteen består af de medlemmer af Tigers’ bestyrelse, som har med tackleafdelingen at gøre, og en til to personer udpeget af bestyrelsen samt alle optagne medlemmer af Tigers’ HoF.

Valgbarhed

For at være valgbar til HoF, skal man opfylde et af de nedenstående kriterier:

Spiller
1 Have spillet på seniorniveau mindst tre år i Tigers, og ikke have spillet i minimum de foregående tre år.

Træner
1 Have været aktiv træner i klubben i mindst to år, og medvirket til klubbens positive sportslige udvikling. Kandidaten må da ikke længere være aktiv.
2 Have været aktiv træner i klubben i mindst fem år, og medvirket til klubbens positive sportslige udvikling. Kandidaten må da gerne være aktiv.

Bidragsyder
1 Have virket som (valgt eller betalt) leder i klubben i mindst tre år, og bidraget til klubbens positive udvikling. Kandidaten må da ikke længere være aktiv.
2 Have virket som (valgt eller betalt) leder i klubben i mindst fem år, og bidraget til klubbens positive udvikling. Kandidaten må da gerne være aktiv.
3 Have ydet et bidrag til klubben, der i høj grad har medvirket til klubbens positive udvikling.

Det er kun muligt at indstille kandidater til max. ét af overstående kriterier. Det er dog muligt at indstille en kandidat to gange, hertil skal der dog følge en passende beskrivelse for begge indstillinger.

Indstilling til Tigers Hall of Fame

Alle nuværende og tidligere medlemmer i Aarhus Tigers samt HoF-komiteen og den siddende bestyrelse kan indstille spillere, trænere eller bidragsydere der opfylder max. ét af valgbarhedskriterierne.

Indstillingen skal inkludere en kort biografi samt en begrundelsen for indstillingen.

Valgkriterier
• Hvert medlem af komiteen skal stemme på to kandidater. Der må ikke stemmes blankt.
• Der må kun afgives én stemme per nomineret kandidat.
• Hvis et medlem ikke afgiver korrekt antal stemmer, mister medlemmet stemmeretten i det efterfølgende år.
• Hvis et medlem af komiteen undlader at stemme tre gange i træk eller fem gange i alt, bliver medlemmet ekskluderet fra komiteen.
• Den kandidat med flest stemmer er valgt, uanset stemmetal og procentuel fordeling.
• Alle kandidater der modtager stemmer på mere end 33% af de afgivne stemmersedler er ligeledes valgt.
• Der kan maksimalt optages to kandidater fra samme kategori hvert år (spiller, træner, bidragsyder).

Nye Hall of Famers

De nye medlemmer bliver offentliggjort og indviget under en udvalgt senior hjemmekamp i den aktuelle sæson, hvor der gøres en indsats for at samle alle tidligere og nuværende spillere samt øvrige omkring klubben, til en god footballoplevelse.
Nyvalgte medlemmer skal have direkte besked af Tigers’ bestyrelse på forhånd.

Det får de:
• En trofæ med deres navn, optagelsesår og kategori.
• En kort biografi af alle HoF-medlemmer udstilles i klubhuset og på Tigers’ hjemmeside. Formatet bliver standardiseret (fx en indrammet A4) og dette hænges op, som en del af den officielle ceremoni på HoF-dagen.

Der skal være indstillet kandidater til HoF senest d. 1. april og der skal være afgivet stemmer til HoF senest d. 15. april.
Derefter giver Tigers’ bestyrelse besked til de nye medlemmer samt bestiller trofæer og formulerer de korte biografier.