Tigers Hall of Fame

Optagelseskrav- og proces

Aarhus Tigers’ bestyrelse skal vedligeholde en HoF-komite. HoF-komiteen består af de siddende  medlemmer af Tigers’ bestyrelse og alle de optagne medlemmer af Tigers’ HoF.

 

Valgbarhed

For at være valgbar til HoF, skal man opfylde et af de nedenstående kriterier:

 • Kategori: Spiller
  Have spillet på seniorniveau mindst tre år i Tigers, og ikke have spillet i minimum de foregående tre år.

 

 • Kategori: Træner
  Have været aktiv træner i klubben i mindst to år, og medvirket til klubbens positive sportslige udvikling. Kandidaten må da ikke længere være aktiv.
  Have været aktiv træner i klubben i mindst fem år, og medvirket til klubbens positive sportslige udvikling. Kandidaten må da gerne være aktiv.

 

 • Kategori: Bidragsyder
  Have virket som (valgt eller betalt) leder i klubben i mindst tre år, og bidraget til klubbens positive udvikling. Kandidaten må da ikke længere være aktiv.
  Have virket som (valgt eller betalt) leder i klubben i mindst fem år, og bidraget til klubbens positive udvikling. Kandidaten må da gerne være aktiv.
  Have ydet et bidrag til klubben, der i høj grad har medvirket til klubbens positive udvikling.

Det er muligt at indstillingen kan dække over flere kategorier, så længe de enkelte kategori kriterier er overholdt.

 

Indstilling til Tigers Hall of Fame

Alle nuværende og tidligere medlemmer/frivillige i Aarhus Tigers samt HoF-komiteen og den siddende bestyrelse kan indstille spillere, trænere eller bidragsydere der opfylder minimum ét af valgbarheds kriterierne.

Indstillingen skal inkludere en kort biografi samt en begrundelsen for indstillingen.

Valgkriterier
• Hvert medlem af komiteen kan stemme på to kandidater.
• Der må kun afgives én stemme per nomineret kandidat.
• Den kandidat med flest stemmer er valgt, uanset stemmetal og procentuel fordeling.
• Alle kandidater der modtager stemmer på mere end 33% af det totale antal afgivne stemmer er ligeledes valgt.

 

Nye Hall of Famers

Selve optagelsen vil finde sted til et af årets begivenheder i Tigers regi.
Nyvalgte medlemmer skal have direkte besked af Tigers’ bestyrelse før offentliggørelsen.

Det får de:
• Et trofæ med navn, optagelsesår og kategori/kategorier.
• En kort biografi af alle HoF-medlemmer udstilles i klubhuset og på Tigers’ hjemmeside.