Ospstart af træning.

Kære Tigers medlemmer, DAFF har meldt retningslinjer ud for opstart af amerikansk fodbold – vi linker til dokumentet sidst i dette opslag. Der er tale om meget omfattende og restriktive regler, som stiller store krav til os alle, hvis de skal overholdes. – og det skal de ubetinget.

De forskellige holds trænere er ved at udarbejde en plan for en igangsætning af deres hold. Det kræver, at I som spillere/forældre er helt skarpe på at få meldt tilbage på deltagelse i træningerne, når coaches rækker ud til jer.

Vi vil gerne understrege, at som det fremgår af guidelines fra DAFF, så er det op til de enkelte klubber og de enkelte trænere, om man finder det forsvarligt og muligt, at igangsætte træning, med de forholdsregler der skal tages. Derfor er klubbens ledelse i dialog med trænerne på de enkelte hold, for at afdække om og hvordan en opstart kan forløbe.

Football er meget anderledes end alm. fodbold – hvor man kan komme langt med et felt og en bold. Football er lidt mere kompleks og alene det, at bolden berøres med hænderne, er en udfordring. Derudover er der hensyntagen til alt udstyr og de meget stramme regler der er for rengøring af samme udstyr, ikke blot efter træning, men også i de obligatoriske pauser indlagt i selve træningen.

Den del af en igangsætning der hedder forsamlingsforbud, er en af de mere problematiske parametre. Vi kender til flere tilfælde i DK, hvor idrætsforeninger har haft besøg af politiet i forbindelse med træningsaktiviteter – og der er i enkelte tilfælde uddelt bøder til de tilstedeværende, fordi eks. 12 motocrosskører på et anlæg på flere tønder land, ikke var ok. Klubbens ledelse er i dialog med de lokale politi myndigheder, for at få afklaret hvilke afmærkninger / opdelinger af være baner, der skal til for at de lokale politimyndigheder er tilfredse.

Vi vil gerne bede jer alle læse de guidelines der er udsendt fra DAFF – link: https://www.daff.dk/…/…/05/DAFFs-Retningslinjer-AMF_flag.pdf

De aktuelle træningstider for de enkelte hold kan findes under Kommende aktiviteter.

Spørgsmål til ovenstående kan sendes til pf@tigers.dk